Странични ефекти

Не са известни странични ефекти. При чувствителна кожа е възможно няколко минутно усещане за дискомфорт, което преминава след минути.

Противопоказания

Да се избягва поставянето му върху открити рани, бенки и кожни образувания поради опасност от усложнения на същите във връзка с механичното дразнене. Също така не е желателно използуването му при наличие на кожни заболявания.

Указания във връзка с осигуряване на безопасност на потребителите при употреба на продукта

Да не се използва от лица до 18 годишна възраст без съгласието на родителите. При употреба на продукта не по предназначение, в това число за игра, причиняване не болка, насилие, усилване на еротични усещания, причиняване на вреди и други, производителят и търговецът не носят отговорност! Използването на продукта не заменя предписаните от лекаря процедури. Не трябва да се преустановява приема на предписаните медикаменти без консултация с лекар. Коносан не отменя другите методи на лечение, не влиза в противоречие с тях, а само ги допълва, като ускорява оздравителния процес!