Научни изследвания

Основните химични субстанции на конопа са тетрахидроканабинол /ТНС/ и канабидиол /СВD/. ТНС е веществото, на което се дължи психоактивния ефект на конопа и според международните стандарти неговото съдържание във влакната на култивирания коноп трябва да бъде не повече от 0,2%. Поради това в конопеното влакно за технически цели има изключително ниско съдържание на ТНС, контролирано от съответните държавни органи. Канабидиола /СВD/ като химичен прекурсор на ТНС се намира в обратна зависимост спрямо последния по отношение на своята концентрация в конопеното влакно. В последното е налице висока концентрация на СВD, който има различни видове фармакологична активност, но тя не е психоактивна (3).

Канабидиолът /СВD/ блокира психоактивните ефекти на тетрахидроканабинола и намира приложение при много нозологични единици и синдроми като: антиконвулсант при епилепсия (4), заболявания, протичащи с мускулни спазми (5), хронично безсъние, болки в гърба, хронични, терминални и постоперативни болки, глаукома, гадене и повръщане, тумор-асоциирани синдроми, херпес, мигрена – доказан е съдоразширяващия му ефект върху мозъчните съдове (6). Установени са различни други ефекти на канабидиола – дезинфекционни, антибиотични, антибактериални, обезболяващи и противовъзпалителни (7).

Ролята на канабидиола/CBD/ като противовъзпалителен и имуномодулиращ агент може да бъде от полза при лечението на автоимунни заболявания като ревматоидния артрит. При такъв експериментален модел върху плъхове е установено, че СВD протектират ставното увреждане. Канабидиолите също така блокират освобождаването на TNF-a, който е ключов фактор в модерните тенденции за лечението на ревматоидния артрит (16). Чрез експериментални модели с животни е доказано, че канабиноидите имат аналгетичен ефект, сравним с този на морфина при ракови заболявания и при хирургични интервенции. При тези опити е установена и голямата стойност на тези вещества в борбата с температурата и възпалението (9).

В литературата се срещат многобройни изследвания, доказващи аналгетичния ефект на СВD при различни болкови синдроми, включително фантомни болки при ампутирани крайници (10, 11, 12, 13, 14). В организма са доказани два основни вида канабидиолови рецептори. СВ1, които се активират от тетрахидроканабинола и са отговорни за психоактивния ефект, присъстват в различни части на мозъка – мозъчна кора, малък мозък, базални ганглии, лимбична система, хипоталамус, хипокампус. Тези рецептори се асоциират с поведенческите ефекти на канабиноидите. СВ2 рецепторите се активират от СВD и присъстват изключително в периферни тъкани като имунна система, костен мозък, бял дроб, панкреас и гладка мускулатура. Откритието на тези рецептори позволява бърз напредък в анализа на клетъчните механизми, лежащи в основата на различните фармакологични ефекти на канабиноидите и в изкуственото синтезиране на химични вещества, действащи като агонисти и антагонисти на рецепторите (8,15).

Чистите, освободени от ТНС канабиноиди под формата на лекарствени форми за орално, ректално и парентерално приложение са много ефективни.

В световната медицинска литература не се откриват данни за проучване действието на лекарствена форма, която да е аналог на конопеното въже Коносан.

Библиография:

1.  Science Fair Projects, Encyclopedia: Categories/ Fiber plants/ Materials/ History

2.  Richard Rudgley, Encyclopedia of Psychoactive Substancess, Little Brown and Company, 1998.

3.  Pharmacology of Fiber Hemp, Source: Schaffer Library

4.  Cunha, J.M. et al., 1980 Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy Volunteers and Epileptic Patients. Pharmacoclogy. 21: 175-185.

5.  Consroe et al., 1986. Movement Disorders. International Journal of Neuroscience. Vol.30, 277-282.6.  The Touch SA: Canabis et Medecine

7.  Formokong, E.A., Evans, A.T., and Evans, F.J., 1988. Analgesic and antiinflammatory activity of Constituents of Canabis Sativa L.

8.  Harold Kalant, M.D., Ph.D., Professor Emerius, Department of Pharmacology, University of Toronto and Centre for Addiction and Mental Health, Ontario: Medicinal Use of Canabis: History and Current Status.

9.  Don Aitken and Tod Mikuriya M.D., A look at the medical uses of Canabis, The Ecoclogist, vol 10, oct/Nov, 1980.

10. Petwee R.G. Cannabinoid receptors and pain. Prog. Neurobiol. 2001; 63/5/: 569-611.

11. baker D., Pryce G, Giovannoni G, Thompson A.J. The therapetic potential of cannabis. Lancet Neurology; 2003 /2/: 291-298.

12. Noyes R, Jr, Brunk SF, Baram DA, Canter A. Analgesic effect of delta-9-tetrahydrocannabinol. J clin. Pharmacol. 1975; 15 /2-3/: 139-43.

13. Campbell FA, Tramber MR, Carroll D, Keynolds MJM, Moore RA, McQuay HJ. Are cannabinoids an effective and safe optuion in the management of pain? A qualitative systematic rewiew. British Medical journal 2001; 323 /July/ ;1-6

14. Notcutt W, Price M, Sansom C, Simmonds S, Philips C., Medicinal cannabis extract in chronic pain: Overall results of 29 “N of 1’ Studies /CBME-1/. July 13; Asilomar conference Center, Pasific Grove, CA: International cannabinoid Research Society; 2002

15. William J Martin, Ph D, Basic Mechanisms of Cannabinoid-Induced Analgesia, Merck Research laboratories, Rahway, New Jarsey, USA, Summer, 1999.

16. Malfait AM, Gallity R, Sumariwalla PF, Malik AS, Andreakos E, Mechoulam R, et al. The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-artrhritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis. Proc. Natl. Acad. Sc. USA 2000; 97 /17/: 9561-6.