Авторски права

Всички права върху настоящето изделие, метода на използуването му и книжката с инструкциите за употреба са запазени и последните не могат да бъдат произвеждани, продавани и/или възпроизвеждани по какъвто и да е начин без изричното съгласие на авторите.

  1. Удостоверение ПД 7559 – Патентно Бюро – Пловдив.
  2. Свидетелство BG 5692 – Патентно Ведомство на Република България.
  3. Сертификат ИС № 120 – Агенция за Закрила на Интелектуална Собственост.
  4. Информационна карта за интелектуален продукт – Национална борса за интелектуални продукти, Съюз на Учените в България.
  5. Удостоверение с Рег. № 4579/І п/ на Нотариус № 72 – Нотариална Камара Пловдив.
  6. Научно-изследователски проект № 2168 – Медицински Университет гр. Пловдив, Академичен Съвет – Съвет по Наука.